Wiff är en liten företagsgrupp med säte i Dalarna och Sälenfjällen. Vi verkar först och främst i mellansverige inom fastighet, invest och konsulting.

Wiff Fastighet äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom handel, kontor, lager, logistik, industri och bostäder. Våra fastighetsprojekt bedrivs i egen regi eller i delägda projekt- och fastighetsbolag.

Wiff Invest investerar i andra bolag. Både som affärsängel i startups eller i redan etablerade företag. Gemensamt är att det finns ett behov av kapital, kompletterande kompetens och nätverk för att växa vidare.

Wiff Konsult erbjuder kompetens inom bl.a. marknadsföring, försäljning, projektledning, företagskultur, affärsutveckling, entreprenörskap, event/konferens och styrelseuppdrag.